GMM apartmani

apartmani i sobe u Sukošanu, Hrvatska

Sukošan

MENU uključivanje izbornika

Vremenska prognoza

Download

Video prezentacija

Mapa weba

Impressum

Naslov: GMM apartmani Sukošan

Skraćeni naslov: GMM Sukošan

Tema: Sukošan, Zadar, Dalmacija, Hrvatska, apartmani, sobe, privatni smještaj, iznajmljivanje apartmana, turistička ponuda, turizam, ljetovanje

Opis: Podaci o smještaju, opis okoline i soba, cijene smještaja, mjesto i zanimljive turističke atrakcije, informacije o putovanju do Zadra i Sukošana.

Autor, izdavač, i nositelj autorskih prava: Elvis Gambiraža

Jezik: Hrvatski, češki, engleski

Objavljeno: 4.7.2003.

URL: https://www.gmm-sukosan.com/

Izjava o odgovornosti

Svi podaci koji su objavljeni na ovim stranicama izneseni su u najboljoj namjeri i nastojalo se, koliko je bilo moguće, provjeriti njihovu vjerodostojnost. No unatoč tome ne može se jamčiti njihova apsolutna točnost, te se shodno tome webmaster odriče bilo kakve odgovornosti glede pouzdanosti istih.

Nastojalo se izbjegavati sadržaje koji bi se mogli smatrati uvredljivim ili na bilo koji način neprimjerenim. No unatoč tome postoji mogućnost da se netko nađe uvrijeđen objavljenim sadržajima. Pri izradi ovih Web stranica nije bilo nikakvih namjera ikoga uvrijediti.

Ovaj site ne sadrži nikakav maliciozni softver (malware), kao što su virusi, crvi, trojanski konji, spyware, adware, crimeware niti bilo kakav drugi neželjeni softver.
Svaki materijal skinut s ovih stranica i pohranjen na vaše računalo je vaša osobna želja te svu odgovornost za eventualnu štetu nastalu downloadanim materijalima snosite sami.

Na ovim Web stranicama donose se i linkovi na vanjske stranice koje nisu u sastavu ovog sitea. Nastojalo se objavljivati samo linkove na kvalitetne i pouzdane Web stranice, ali pošto webmaster ovih Web stranica nema kontrolu nad promjenama sadržaja vanjskih Web stranica, odriče se bilo kakve odgovornosti glede njihovog aktualnog sadržaja.

Poštivanje privatnosti

Webmaster ovime jamči svim korisnicima ovih Web stranica, da se njihovi osobni podaci koji se prikupe preko ovih Web stranica neće ustupati trećim osobama bez pristanka korisnika.
To se odnosi na podatke iz privatnih poruka poslanih webmasteru, kao i na podatke prikupljene programima za praćenje statistike posjećenosti Web stranicama.

Na ovim Web stranicama donose se i linkovi na vanjske stranice koje nisu u sastavu ovog sitea. U slučaju posjeta tim stranicama, korisnicima se ne može jamčiti zaštita privatnosti jer webmaster ovih stranica ne odgovara za njih.

Autorska prava

U svezi sadržaja koji se nalazi na svim Web stranicama i drugim materijalima čiji URL počinje sa https://www.gmm-sukosan.com, pridržana su sva autorska prava utvrđena važećim Zakonom o autorskom pravu prema kojemu se kršenje autorskih prava smatra kaznenim djelom.
Prema zakonu, autorom se smatra osoba čije je ime i prezime (ili pseudonim) na djelu označeno, ukoliko se ne dokaže protivno.

Nemojte kopirati tekstove i slike s ovih Web stranica i prenositi ih na svojim Web stranicama, blogovima ili forumima. Ako vam se neki od sadržaja ovih Web stranica sviđa i željeli bi ga podijeliti s drugima, prenesite samo najzanimljiviji odlomak i stavite link na izvorni tekst. U protivnom nanosite štetu ovim Web stranicama udvostručavanjem sadržaja, a i kršite Zakon o autorskom pravu. Krajnja posljedica kršenja autorskih prava može biti zatvaranje vašeg web hosting accounta ili krivična prijava.

Autorska imovinska prava čine prava autora na iskorištavanje djela objavom na Internetu, u tiskanom ili kakvom drugom obliku. Zakon izričito zabranjuje svako neovlašteno iskorištavanje tuđeg autorskog djela, kako cjeline tako i pojedinih dijelova, u neizmijenjenom obliku ili izmijenjeno prevođenjem, prilagođavanjem ili obradom djela. Autorsko djelo može druga osoba iskorištavati samo po odobrenju autora.

Autorska moralna prava čine pravo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela, pravo autora da se usprotivi svakom neovlaštenom mijenjanju djela i pravo autora da se usprotivi svakoj upotrebi djela koja bi vrijeđala njegovu čast ili ugled.

Bez odobrenja autora dopušteno je pohranjivanje autorskog djela na disk ili drugo sredstvo pohrane podataka u svrhu korištenja materijala za vlastite potrebe, a također i doslovno navođenje ulomaka (citata) iz autorskog djela u svrhe predstavljanja djela, u mjeri opravdanoj svrhom koja se ima postići, pod uvjetom da se naznači izvor ulomaka.

Za sve što nije navedeno u gornjem tekstu, vrijede odredbe Zakona o autorskom pravu objavljenog u Narodnim Novinama br. 167 od 7. listopada 2003.

Svi materijali na ovim Web stranicama preuzeti iz drugih izvora, koriste se kao neprofitni „fair use”. Gdje god je bilo moguće kontaktirani su autori i zatraženo je njihovo odobrenje.

Ukoliko imate pitanja u svezi autorskih prava na objavljene materijale ili smatrate da su povrijeđena Vaša autorska prava, obratite se na webmasterov e-mail.