Kako izbjeći plaćanje vinjeta

Slovenija je 1. srpnja 2008. uvela vinjete za plaćanje autocesta.
Autocesta i brza cesta se mogu zaobići na način opisan u nastavku teksta.

Put Mureck - Lenart - Ptuj

Put Austrija – Hrvatska: Sa Pyhrnske autoceste (Pyhrn-Autobahn) siđite na Grazer Bundesstraße (cesta broj 67). Zatim skrenite lijevo na cestu broj 69 prema Murecku.

Nakon prolaska kroz centar Murecka skrenite desno i austrijsko-slovensku granicu pređite na graničnom prijelazu Mureck (uski most preko Mure). Odmah nakon prelaska mosta skrenete desno i bez skretanja nastavite vožnju cestom broj 433 u smjeru Lenart.

Prolazak kroz Lenart uključuje dva skretanja: nakon dolaska do kraja ceste skrenite desno i odmah nakon toga na semaforu lijevo. Nastavite prema Ptuju. Dva kilometra iza Lenarta skrenite desno za Biš, na cestu broj 229.

lenart-ptuj

Na prvom semaforu nakon ulaska u Ptuj skrenite lijevo. Na drugom kružnom toku kod trgovačkih centara Merkur i Merkator skrenite desno. Produžite ravno te na četvrtom kružnom toku skrenite desno. Pređite Dravu preko mosta te na kraju ceste na kružnom toku (šesti po redu) skrenite za Zagreb.
Time dolazite na glavnu cestu broj 9, koja vas vodi do granice s Hrvatskom.
Napomena: Nedaleko od trećeg kružnog toka, s desne strane, je Petrolova benzinska pumpa.

prolaz kroz ptuj

Ova varijanta je sigurnija od puta kroz Maribor jer nije moguće slučajno skrenuti na cestu pod vinjetnim režimom, a iako je cesta od austrijsko-slovenske granice do Lenarta loša, tijekom ljetnih gužvi put je brži nego kroz Maribor.

prikaz cijelog puta