GMM apartmány

apartmány a pokoje v Sukošanu, Chorvatsko

Sukošan

MENU enable menu

Cestování automobilem

Cestování autobusem

Itinerář

Cestovní doklady

CESTOVNÍ DOKLADY

občanský průkazVstup Chorvatska do EU však neznamená zrušení pohraničních kontrol cestovních dokladů jak při vstupu do Chorvatska tak při výstupu ze země.

Cestovat do Chorvatska je možno s platným cestovním pasem nebo (od května 2004) občanským průkazem ČR. Je přitom nutné, aby použitý cestovní doklad byl platný minimálně po dobu pobytu občana ČR na území Chorvatska.

Připomínáme, že od 27. června 2012 musí být pro cesty do zahraničí každý občan ČR, včetně dětí, vybaven vlastním cestovním dokladem (cestovním pasem příp. občanským průkazem). Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů již nejsou platné. Nezletilé dítě, jenž necestuje společně s rodiči, nemusí být vybaveno jejich souhlasem (souhlasem zákonného zástupce) s cestou v doprovodu jiné osoby. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR (Záhřeb), nebo na konzulární jednatelství (Split, Rijeka), který k umožnění návratu do ČR vystaví náhradní cestovní doklad.

Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, malý technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení - zelená karta). Při cestě zapůjčeným vozidlem se doporučuje mít při sobě písemný souhlas vlastníka s použitím vozidla.

Za účelem ošetření ve státních zdravotnických zařízeních je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu ČR mohou čeští pojištěnci uplatňovat nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Tento mechanismus však nepokrývá náklady na spoluúčast ani na převoz nebo repatriaci pojištěnce do ČR, proto je doporučováno uzavření doplňkového cestovního zdravotního pojištění. Bezplatné ošetření na základě Evropského zdravotního průkazu zpravidla nelze nárokovat v soukromých zdravotnických institucích.

Psi, kočky a fretky v doprovodu svého majitele (v neobchodním styku) musí mít mezinárodní očkovací průkaz pro malá zvířata (europas, petpassport) s vyznačeným očkováním proti vzteklině, příp. identifikaci zvířete mikročipem. Pro Chorvatskou republiku není potřeba sérologické vyšetření.

Poskytované informace mají informativní charakter a vzhledem k možným změnám doporučujeme před cestou navštívit webové stránky: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.