GMM apartmány

apartmány a pokoje v Sukošanu, Chorvatsko

Sukošan

MENU enable menu

Sukošan

Sukošanské léto

Zadar

Výlety

Chorvatsko

SUKOŠAN

Sukošan Dalmácie Sukošan je městečko a malý přístav v zátoce, 11 km jihovýchodně od Zadaru; obyvatel 2.500. Hlavními činnostmi obyvatelstva jsou zemědělství, vinařství, pěstování oliv, ovoce a turizmus.
Sukošan leží u hlavní silnice (Jadranské magistrály), na konci mělké a chráněné mořské zátoky - Zlatna luka, kde na malém mysu vznikla středověká ves Sukošan. Dnes se toto městečko táhne podél celého prostranného zálivu, a původní vesnice je nyní pouhé jádro velmi rozvinutého turistického města.

Jméno Sukošan neboli Santus Casanus (lat.) je poprvé zmiňováno v jednom právním dokumentu z roku 1289, ale vesnice je mnohem starší.

V malebné sukošanské zátoce na uměle nasypaném ostrůvku dal zadarský arcibiskup Matheo Valaresso vybudovat letní sídlo. Tento palác byl nejvýznačnějším příkladem venkovské architektury v 15. stol. V dobách tureckých útoků místní obyvatelstvo hledalo úkryt v paláci. Během bouřlivých století válek a zemětřesení, která postihla tento kraj, bylo letní sídlo téměř v úplnosti zničeno. Dochovaly se pouze skromné pozůstatky zdí, jež trčí uprostřed zátoky, a které jsou nejpůsobivější při soumraku v době letní rovnodennosti, kdy slunce zapadá do moře přesně mezi dvěmi polorozbořenými zdmi.

Tento text je převzatý z webových stránek gmm-sukosan.com.

Sukošan Chorvatsko Úrodná pole v okolí, přírodně chráněná mořská zátoka - Zlatna luka, a krása okolní krajiny, byly přitažlivé jak pro obyvatele Sukošanu dnes, tak i pro národy v uplynulých dvou tisíciletích – Ilyry a Římany. Severovýchodně od Sukošanu jsou zřetelné pozůstatky ilyrské stavby. Na více místech byly nalezeny pozůstatky římských staveb a hrobů, nad městem části římského akvaduktu, který vodou zásoboval římské město Zadar, a vodu přiváděl z pramene Biba blízko Vranského jezera. Na jižním mysu zátoky, ve které se nachází Sukošan, na mysu Barbirišće, v moři a podél pobřeží byly vidět zbytky Římské vily.

Uvnitř někdejších vesnických hradeb je městečko propleteno úzkými uličkami se starými kamennými domy, které na sobě nesou znamení bouřlivých staletí, a v centrální části této středověké vesnice stojí župní kostel zasvěcený ochránci Sukošanců - Sv. Kasijanu. Byl vybudován pravděpodobně v 11. století, a dnešní vzhled získal v 17. století.
Malý kostel ze 17. století byl vystavěn na hřbitově. Fragmenty s pleterní ornamentikou byly zabudovány do portálu a přední strany kostela.

Zvláště malebné je náměstíčko "Gornja vrata" se starými vilami, přebudovanými na šarmantní pohostinské objekty, a s kapličkou zasvěcenou Blažené Panně Marii. V letních měsících se zde organizují různé výstavy, koncerty a divadelní představení. Díky početným restauracím a autentickým dalmatským vinným sklípkům je Sukošan považován za město písně a vína.
V místě se udržují staré zvyky. Jsou spojené i se Svátkem sv. Kasijana, ochránce Sukošanu (13. srpna).
V době karnevalu jsou zvláště zajímaví lužari, maškary typické pouze pro Sukošan.

Sukošan Apartmány GMM