Překlady čeština - chorvatština

Preklad chorvatstina - cestina
Česky
Prijevod hrvatski - ceski
Hrvatski

Češka, profesionální překladatelka, překládá všechny druhy textů z chorvatštiny do češtiny a z češtiny do chorvatštiny

Překlady z chorvatštiny do češtiny (a obráceně) se účtují 200 Kč za kartu.
Jedna karta obnáší 1800 znaků, včetně mezer.
Platba probíhá přes běžný účet v české nebo chorvatské bance.

Texty budou překladatelce doručovány elektronickou poštou. Stejným způsobem bude překladatelka doručovat objednavateli překlady textů.

Poté co objednavatel překladatelce doručí určitý text k překladu, od prvního následujícího dne je denní norma pro překladatelku 10 (deset) karet textu denně, pokud není domluveno jinak.
Překlady kratších textů (do 2 karet) mohou být dodány v krátké lhůtě max. 2 hodin.

Překladatelka ručí za přesnost a věrnost svých překladů, bez jakéhokoliv zkracování, přidávání nebo pozměňování textu.

Překladatelka se narodila a vystudovala v Česku, nyní žije v Chorvatsku, pracuje pro překladatelskou agenturu, což společně zaručuje kvalitní překlad.